تعداد مقالات: 210
177. شاخص تمایلات سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ایی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-171

یحیی کامیابی؛ سعید راسخی؛ سیده زهرا نصیری


178. بدهی دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-152

محدثه احمدی؛ محمود محمودزاده


179. تحلیل تجربی عوامل موثر بر موفقیت هدف‌گذاری تورم در ایران: با تاکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-145

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژادنوری؛ فاطمه جهانگرد


180. بررسی مزیت نسبی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-168

دکتر محمد علی متفکر آزاد؛ صادق غالبی؛ خلیل جهانگیری


182. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر حساب ذخیره ارزی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-7

بهزاد سلمانی؛ داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ سیاب ممی پور


183. مقایسه‌ی کارایی سرپرستی های پست بانک ایران با استفاده از دو روش ناپارامتری و پارامتری

دوره 10.1، شماره 39، پاییز و زمستان 1389، صفحه 151-174

مرجان فقیه نصیری؛ بهاره عریانی؛ امیر رضا سوری؛ علیرضا گرشاسبی


184. آیا توسعه ی بخش مالی هم چنان بر رشد اقتصادی مؤثر است؟

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 153-178

سعید مشیری؛ شعله باقری پرمهر


185. درآمدهای نابرابر و سلامتی "در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی"

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 6-6

مصطفی عماد زاده؛ سعید صمدی؛ سمیرا پاک نژاد


186. بررسی اطلاعات نامتقارن در بازار اتومبیل های دست دوم(مطالعه موردی بازار شیراز)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-7

زهرا نصراللهی؛ غلام حسین زارع؛ داوود محمودی نیا


187. بررسی همگرایی اقتصادی استان های ایران طی سال های 1379-1387 با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانل

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-7

محمدعلی متفکرآزاد؛ رضا رنجپور؛ زهرا کریمی؛ لیلا غلامی حیدریانی


188. ترجیحات نامتقارن مسئولین پولی و رفتار تورم- بیکاری در ایران: رویکرد نظریه بازی ها

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-7

کریم اسلامیون؛ فاطمه دمیری


189. سنجش کارایی نظام مالیاتی و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 155-177

هادی غفاری؛ معصومه نوری؛ علی یونسی


190. مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 159-183

محمدزمان محمدی شیرکلائی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ امیر منصور تهرانچیان


191. اثرات کارایی بانکی و ‌انضباط پولی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 154-180

اسمعیل ابونوری؛ علیرضا کاشفی


193. برآورد تأثیر نرخ های متفاوت تورم بر نرخ رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه ای نرخ تورم در ایران در قالب مدل های غیرخطی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-140

کیومرث سهیلی؛ سهراب دل انگیزان؛ پرتو پور محمودیان


194. تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استان های ایران در دورۀ 1385-1383

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 2-2

زهرا (میلا) علمی؛ محمدعلی احسانی؛ داود جاویدنیا


195. تأثیرنقش آژانس های ترویج سرمایه‌گذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 179-200

فخر الدین معروفی؛ شیرزاد خوانچه سپهر؛ فرزاد صادقی


196. مالیات‌های داخلی و آزاد‌سازی تجاری (با رویکرد ویژه نسبت به مالیات ارزش افزوده)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-7

سید کمیل طیبی؛ مرضیه حاجی کرمی؛ هاجر مصطفایی


197. ثبات مالی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست: شواهدی جدید از ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-199

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مریم حسینی


199. بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 201-216

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محمد سجاد کوشش


200. درآمدهای نابرابر و سلامتی "در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی1"

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-160

مصطفی عماد زاده؛ سعید صمدی؛ سمیرا پاک نژاد