نویسنده = سیدکمال صادقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 129-152

محمد علی متفکرآزاد؛ رضا رنج پور؛ سیدکمال صادقی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی