نویسنده = شیرزاد خوانچه سپهر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرنقش آژانس های ترویج سرمایه‌گذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 179-200

فخر الدین معروفی؛ شیرزاد خوانچه سپهر؛ فرزاد صادقی