نویسنده = دکتر داود بهبودی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تجارت بین الملل بر محیط زیست در کشورهای عضو اپک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-1

دکتر داود بهبودی؛ دکتر بهزاد سلمانی؛ صدیقه دهقانی


2. مقایسه‌ی نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادر کننده‌ی نفت خام

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-80

دکتر داود بهبودی؛ دکتر حسین اصغر پور؛ دکتر محمد باقر بهشتی؛ نویده محمد لو