نویسنده = یکتا اشرفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تجربی عوامل موثر بر موفقیت هدف‌گذاری تورم در ایران: با تاکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-145

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژادنوری؛ فاطمه جهانگرد