نویسنده = سعید کریمی پتانلار
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-78

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری


2. مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 159-183

محمدزمان محمدی شیرکلائی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ امیر منصور تهرانچیان