کلیدواژه‌ها = گارچ چندمتغیّره
تعداد مقالات: 1
1. تورم، رشد، نااطمینانی تورم و رشد در ایران:کاربردی از مدل گارچ چند متغیّره

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-38

سعید راسخی؛ امیر خانعلی پور