کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-3

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدعلی فلاحی؛ امیر آریانا