کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 22
1. سهم درآمدی و کشش‌های تقاضای نیروی کار صنایع ایران با تأکید بر رشد اقتصادی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-252

خیزران روستایی شلمانی؛ زهرا (میلا) علمی؛ حسن طایی


2. اثرات کارایی بانکی و ‌انضباط پولی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 154-180

اسمعیل ابونوری؛ علیرضا کاشفی


3. بدهی دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-152

محدثه احمدی؛ محمود محمودزاده


4. بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-37

سجاد بهپور؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ احمد صدرایی جواهری


5. بررسی اثرات غیر خطی نوسانات قیمت نفت بر متغیر های اقتصادی کلان ایران با تاکید بر بخش صنعت و معدن ( کاربرد مدل فضا-حالت)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-104

مجید صامتی؛ کامران کسرایی؛ همایون رنجبر؛ سارا قبادی


6. اثر تورم بر تغییرپذیری قیمت نسبی در ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-128

وحید تقی نژاد عمران؛ شهریار زروکی؛ زینب صالحی


7. ترجیحات نامتقارن مسئولین پولی و رفتار تورم- بیکاری در ایران: رویکرد نظریه بازی ها

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-7

کریم اسلامیون؛ فاطمه دمیری


9. نااطمینانی تقاضای پول در ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-5

رضا مظهری


10. بررسی رفتار حداقل دستمزد و اثر آن بر اشتغال جوانان در بازار کار ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 6-6

زهرا کریمی موغاری؛ رامتین بیدار


11. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-3

مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدعلی فلاحی؛ امیر آریانا


12. اندازه گیری هزینه تعدیل : یک مطالعه موردی برای بازار کار صنعتی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-78

سعید راسخی؛ زهرا علمی؛ سامان قادری


13. برآورد و مقایسه ی نابرابری توزیع درآمد با روش های پارامتریک و ناپارامتریک

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 13-30

اسمعیل ابونوری؛ الناز ذوقی


14. تورم، رشد، نااطمینانی تورم و رشد در ایران:کاربردی از مدل گارچ چند متغیّره

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-38

سعید راسخی؛ امیر خانعلی پور


15. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-106

محمد علی فلاحی؛ مصطفی کاظمی؛ میترا سید زاده


16. تحلیل داده-ستانده ای بخش اطلاعات اقتصاد ایران

دوره 10.1، شماره 39، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-60

اسفندیار جهانگرد؛ حمیده نیسی


17. رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی : مطالعه‌ی موردی ایران

دوره 10.1، شماره 37، بهار و تابستان 1389، صفحه 101-120

علیرضا کازرونی؛ علی رضا زاده؛ مجید فشاری


18. اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1350– 1382

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 135-154

زهرا (میلا) علمی؛ امیر جمشید نژاد


19. گسترش صادرات و رشد اقتصادی، شواهدی از ایران پس از انقلاب

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 111-134

صدیقه عطرکارروشن


20. توسعه‌ی دانایی و عملکرد اقتصادی در ایران

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 133-158

محمود هوشمند؛ لطفعلی آذری


22. نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان در ایران

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1384، صفحه 77-104

منصور زراء نژاد؛ امیر حسین منتظرحجت