کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-32

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


2. مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 159-183

محمدزمان محمدی شیرکلائی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ امیر منصور تهرانچیان


3. بررسی اثر جهانی‌شدن روی رابطه مبادله خالص، ناخالص و درآمدی کل ایران با استفاده از مدل VAR

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 4-4

حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلائی؛ سامان یوسفوند


4. بررسی اثر جهانی‌شدن روی رابطه ی مبادله ی خالص، ناخالص و درآمدی کلّ ایران با استفاده از مدل VAR

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 2-2

حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلائی؛ سامان یوسفوند