کلیدواژه‌ها = تولید ناخالص داخلی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-32

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


4. تأثیر سرمایه‌ی انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چار چوب مدل جیمز ریمو

دوره 9.1، شماره 32، بهار و تابستان 1388، صفحه 125-148

محمدعلی متفکرآزاد؛ محمدباقر بهشتی؛ سیاب ممی پور