کلیدواژه‌ها = داده کاوی صفحات وب
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-1

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ مهدی احراری؛ ویدا ورهرامی