کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 12
1. اصابت تورم و جهانی شدن به نابرابری درآمد: آیا شدت سرمایه مهم است؟

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 54-72

امیر منصور طهرانچیان


3. آیا مشکل ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران وجود دارد؟

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 4-4

منصور خلیلی عراقی؛ یزدان گودرزی فراهانی


4. آزمونی جدید از رابطه بین تورم و هزینه نهایی واقعی: با استفاده از رویکرد ARDL

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-3

مهدی تقویی؛ علیرضا محسنی؛ حسین امیری؛ عبداله پورجوان


6. بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-13

شهرام گلستانی؛ بهنام شهروان


8. بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران (با تأکید بر تولید بخشی)

دوره 9.1، شماره 32، بهار و تابستان 1388، صفحه 99-124

اکبر کمیجانی؛ یزدان نقدی


11. استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1381، صفحه 113-132

احمد جعفری صمیمی؛ نوشین احمدی


12. مطالعة تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1381، صفحه 61-80

خسرو پیرایی؛ حسین کوروش پسندیده