کلیدواژه‌ها = هم‌انباشتگی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اقتصاد سنجی تابع تقاضای پول در ایران

دوره 10.1، شماره 39، پاییز و زمستان 1389، صفحه 99-122

مرتضی سامتی؛ مهدی یزدانی


2. آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 13-44

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ علیرضا رضایی‌بختیار