کلیدواژه‌ها = مخارج دولت (سیاست‌های مالی)
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی تاثیر مخارج دولت بر توسعه‌ی انسانی در ایران(رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR))

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-1

نعمت‌الله اکبری؛ شکوفه فرهمند؛ مریم مقیمی