کلیدواژه‌ها = روش حداقل مربعات تعمیم یافته
تعداد مقالات: 1