کلیدواژه‌ها = تولید نا خالص داخلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی علّی مصرف انرژی ، اشتغال و تولید ناخالص داخلی (ایران طی سال های 1384-1350)

دوره 7.1، شماره 24، بهار و تابستان 1386، صفحه 31-58

محمد حسین حسنی صدر آبادی؛ هدیه عماد الاسلام؛ علی کاشمری