کلیدواژه‌ها = تابع تقاضا برای نیروی کار
تعداد مقالات: 1
1. تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در استان خوزستان

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1383، صفحه 59-78

منصور زراء‌نژاد؛ امیر‌حسین منتظر‌حجت