کلیدواژه‌ها = آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته‌های مربوط‌ به بخش صنعت در برنامه‌ی سوم توسعه: استان مازندران

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1383، صفحه 67-84

حجت صفار حیدری؛ سید عبدالله خاوری