کلیدواژه‌ها = سرمایه‌ی انسانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی آثار سرمایه‌گذاری درآموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1350-1384

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-34

دکتر مجتبی الماسی؛ دکتر کیومرث سهیلی؛ اصغر سپهبان قره بابا


2. اندازه گیری وتحلیل عوامل مؤثر بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از روش باقیمانده‌ی سولو

دوره 10.1، شماره 37، بهار و تابستان 1389، صفحه 121-140

حمید رضا نایبی؛ رضا ابراهیمی؛ علی اصغر آزادگان


3. تأثیر سرمایه‌ی انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چار چوب مدل جیمز ریمو

دوره 9.1، شماره 32، بهار و تابستان 1388، صفحه 125-148

محمدعلی متفکرآزاد؛ محمدباقر بهشتی؛ سیاب ممی پور


4. اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال های 1350– 1382

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 135-154

زهرا (میلا) علمی؛ امیر جمشید نژاد