کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار سرمایه‌گذاری درآموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1350-1384

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-34

دکتر مجتبی الماسی؛ دکتر کیومرث سهیلی؛ اصغر سپهبان قره بابا