کلیدواژه‌ها = ضرایب فازی
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی قیمت سهام با روش رگرسیون فازی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 107-128

محمد حسن قلی زاده؛ قاسم وحید پور