کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-106

محمد علی فلاحی؛ مصطفی کاظمی؛ میترا سید زاده