کلیدواژه‌ها = شاخص مزیت‌نسبی آشکار شده
تعداد مقالات: 1
1. فرصت‌های تجاری میان ایران و هند

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 217-238

محمود نعمتیان