کلیدواژه‌ها = تجزیه‌ی واریانس
تعداد مقالات: 2
1. آزمون فرضیه‌ی دو کسری در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-148

دکتر اسداله فرزین وش؛ ندا فرح بخش


2. بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 111-132

ابراهیم هادیان؛ حجت پارسا