کلیدواژه‌ها = پوست و چرم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مزیت نسبی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 149-168

دکتر محمد علی متفکر آزاد؛ صادق غالبی؛ خلیل جهانگیری