کلیدواژه‌ها = ارزش‌افزوده بخش کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ادوار تجاری واقعی بر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-94

حمید نادری پور؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی