کلیدواژه‌ها = قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ایی
تعداد مقالات: 1
1. شاخص تمایلات سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ایی

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-171

یحیی کامیابی؛ سعید راسخی؛ سیده زهرا نصیری