کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی و مقایسه عملکرد رفاهی نظام‌های مختلف سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-122

علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی


2. تحلیل تجربی عوامل موثر بر موفقیت هدف‌گذاری تورم در ایران: با تاکید بر شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-145

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژادنوری؛ فاطمه جهانگرد


3. ارزیابی اعتبار سیاست پولی ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-63

وحید تقی نژاد عمران؛ محمدعلی احسانی؛ محسن رضایی


4. بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-37

سجاد بهپور؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ احمد صدرایی جواهری