کلیدواژه‌ها = شکست ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-37

سجاد بهپور؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ احمد صدرایی جواهری


2. آیا توسعه ی بخش مالی هم چنان بر رشد اقتصادی مؤثر است؟

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 153-178

سعید مشیری؛ شعله باقری پرمهر