کلیدواژه‌ها = بانک‌ها
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کشش درآمد نسبت به قیمت نهاده ها و ارزیابی اندازه رقابت در بازار بانکی ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-56

فروغ جهانتیغ؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی