بررسی مزیت نسبی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

ایران یکی از قدیمی¬ترین تولیدکننده¬گان چرم در جهان است. با این حال سهم این کشور از صادرات جهانی پوست و چرم بسیار اندک و طی سال¬های اخیر دارای روند نزولی بوده است. شناخت و اولویت¬بندی بازارهای هدف صادراتی می¬تواند برای حضور موفق در بازارهای جهانی پوست و چرم و نیز تدوین استراتژی مناسب توسعه‌ی صادرات غیر نفتی نقش اساسی ایفا کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی مزیت نسبی و اولویت¬بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران برای دوره‌ی زمانی 2002-2006 است. نتایج حاکی از آن است که ایران در صادرات پوست و چرم دارای مزیت نسبی صادراتی است و رقبای عمده‌ی ایران در این گروه کالایی، عمدتاً کشورهای در حال توسعه نظیر اتیوپی، پاراگوئه، هایتی و آرژانتین هستند. هم چنین کشورهای هنگ¬کنگ، برزیل، اروگوئه و چین به عنوان بازارهای اولویت¬دار برای صادرات این محصول شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها