تاثیر مالکیت بر بهره‌وری بنگاه‌ها

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در این مقاله تاثیر مالکیت بر بهره‌وری کل عوامل تولید بنگاه‌های صنعتی، طی سال‌های 86-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین تاثیر مالکیت بر بهره‌وری بنگاه‌ها، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره‌وری کل عوامل تولید بنگاه‌ها برآورد شده و سپس بهره‌وری به تفکیک نوع مالکیت(خصوصی و دولتی) محاسبه شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که در 24 بخش صنعتی طبقه‌بندی شده بر اساس کد‌ اقتصادی ISIC بهره‌وری بنگاه‌های دولتی از بنگاه‌های خصوصی بالاتر است. یکی از دلایل مهم این یافته، دسترسی آسان‌تر بنگاه‌های دولتی به منابع مالی نظام بانکی و سایر امتیازاتی است که این بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های خصوصی دارا می‌باشند. حذف اینگونه امتیازات از بنگا­ه­های دولتی و ایجاد اصلاحات مناسبی در سایر بخش‌های اقتصاد مانند قانون مالیاتی، بیمه، رابطه کارگر و کارفرما، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیلات بانکی، موجب رقابتی‌تر شدن بازار و افزایش کارایی بخش خصوصی می­شود.

کلیدواژه‌ها