اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 796
تعداد پذیرش 82
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 580
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 408

مقالات منتشر شده (از سال 1380)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 254
تعداد مشاهده مقاله 521706
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 296999
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 353 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 144 روز
درصد پذیرش 10 %