اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 863
تعداد پذیرش 93
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 629
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 414

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 266
تعداد مشاهده مقاله 546482
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 313035
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 131 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 339 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 126 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 140 روز
درصد پذیرش 11 %