نویسنده = محمد بابازاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ایران

دوره 10.1، شماره 37، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-32

محمد بابازاده؛ سیامک علمی؛ فرامرز اتباعی؛ سهیل محمودزاده


2. آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 13-44

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ علیرضا رضایی‌بختیار