داوران

1

دکتر

اسمعیل

ابونوری

دانشگاه سمنان

2

دکتر

ابوالقاسم

اثنی عشری

پیام نور

3

دکتر

محمدعلی

احسانی

دانشگاه مازندران

4

دکتر

محمد حسین

احسان فر

پیام نور

5

دکتر

محمدطاهر

احمدی شادمهری

فردوسی مشهد

6

دکتر

سید پیمان

اسدی

دانشگاه مازندران

7

دکتر

حسن

اسدپور

اقتصاد کشاورزی

8

دکتر

اسفندیار

جهانگرد

دانشگاه علامه

9

دکتر

مجید

آقایی

دانشگاه مازندران

10

دکتر

بیت الله

اکبری مقدم

آزاد قزوین

11

دکتر

ابراهیم

انواری

شهید چمران اهواز

12

دکتر

کاظم

یاوری

تربیت مدرس

13

دکتر

صادق

بافنده ایمان دوست

پیام نور مشهد

14

دکتر

فاطمه

بزازان

 

15

دکتر

داود

بهبودی

دانشگاه تبریز

16

دکتر

مهدی

بهنامه

فردوسی مشهد

17

دکتر

 مصیب

پهلوانی

سیستان و بلوچستان

18

دکتر

وحید

تقی نژادعمران

دانشگاه مازندران

19

دکتر

امیر منصور

تهرانچیان

دانشگاه مازندران

20

دکتر

احمد

جعفری صمیمی

دانشگاه مازندران

21

دکتر

امیر

حبیب دوست

دانشگاه گیلان

22

دکتر

حسن

حیدری

دانشگاه ارومیه

23

دکتر

مرتضی

حسن شاهی

دانشگاه ارسنجان

24

دکتر

مهدی

خداپرست مشهدی

فردوسی مشهد

25

دکتر

سعید

راسخی

دانشگاه مازندران

26

دکتر

 تیمور

رحمانی

دانشگاه تهران

27

دکتر

 سید محمدجواد

رزمی

فردوسی مشهد

28

دکتر

مهدیه

رضا قلی زاده

دانشگاه مازندران

29

دکتر

هدی

زبیری

دانشگاه مازندران

30

دکتر

شهریار

زروکی

دانشگاه مازندران

31

دکتر

زهرا

 کریمی موغاری

دانشگاه مازندران

32

دکتر

سید محمدرضا

سید نورانی

دانشگاه علامه

33

دکتر

رحمان

  سعادت

دانشگاه سمنان

34

دکتر

سعید

 کریمی پتانلار

دانشگاه مازندران

35

دکتر

پروانه

سلاطین

آزاد فیروزکوه

36

دکتر

کیومرث

سهیلی

دانشگاه رازی

37

دکتر

ابوالفضل

شاه آبادی

دانشگاه الزهرا

38

دکتر

حسین

صادقی

تربیت مدرس

39

دکتر

مجید

صامتی

دانشگاه اصفهان

40

دکتر

اسماعیل

صفرزاده

دانشگاه الزهرا

41

دکتر

عباس

عباس شاکری

دانشگاه علامه

42

دکتر

محمد

عبدی سیّدکلایی

دانشگاه مازندران

43

دکتر

قهرمان

عبدلی

 

44

دکتر

مهنوش

عبدلله میلانی

دانشگاه علامه

45

دکتر

علیرضا

عرفانی

دانشگاه سمنان

46

دکتر

یوسف

عیسی زاده روشن

دانشگاه مازندران

47

دکتر

حشمت اله

عسگری

 

48

دکتر

علیرضا

پورفرج

دانشگاه مازندران

49

دکتر

زهرا میلا

علمی

دانشگاه مازندران

50

دکتر

فتح اله

 تاری

 آزاد قزوین

51

دکتر

محمد

لشگری

 

52

دکتر

محمد علی

متفکر آزاد

دانشگاه تبریز

53

دکتر

محمود

متوسلی

دانشگاه تهران

54

دکتر

مجتبی

مجاوریان

کشاورزی ساری

55

دکتر

محمد تقی

 گیلک حکیم آبادی

دانشگاه مازندران

56

دکتر

محمد رضا

 لطفعلی پور

فردوسی مشهد

57

دکتر

محمود

محمودزاده

آزاد فیروزکوه

58

دکتر

محمود

هوشمند

فردوسی مشهد

59

دکتر

یوسف

محنت فر

دانشگاه مازندران

60

دکتر

مجید

مداح

 

61

دکتر

 امیر حسین

مزینی

تربیت مدرس

62

دکتر

مصطفی

 سلیمی فر

فردوسی مشهد

63

دکتر

مصطفی

 عماد زاده

 

64

دکتر

محسن

مهرآرا

دانشگاه تهران

65

دکتر

نادر

مهرگان

بوعلی سینا همدان

66

دکتر

مانی

موتمنی

دانشگاه مازندران

67

دکتر

نورالدین

 شریفی

دانشگاه مازندران

68

دکتر

ابراهیم

هادیان

دانشگاه شیراز