نویسنده = جواد رضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 14-14

محمد نادعلی؛ جواد رضایی