کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
تعداد مقالات: 1
1. مزیّت رقابتی در سطح بنگاه: مفهوم و تئوری

دوره 8.1، شماره 28، بهار و تابستان 1387، صفحه 31-54

سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی