نویسنده = حمید لعل خضری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-78

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری