کلیدواژه‌ها = پایداری تورم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-13

شهرام گلستانی؛ بهنام شهروان