کلیدواژه‌ها = مدل خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی
تعداد مقالات: 1
1. اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران

دوره 10.1، شماره 37، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-54

جعفر حقیقت؛ رسول حسین پور