کلیدواژه‌ها = آزمون علّی گرنجر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 83-110

سید کمیل طیبی؛ روح اله بابکی؛ امیر جباری