کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-32

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


2. تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 2-2

مجید صامتی؛ زهراالسادات سجادی