محاسبه ی مازاد مصرف کننده IT درایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

سالانه در کشورهای جهان میلیاردها دلار صرف خرید کامپیوتر، ماشین‎های اداری و محاسباتی می‎شود.این مخارج هنگفت ناشی از مزیت های به کارگیری آن ها در اقتصاد و روند نزولی قیمت واقعی آن ها است.
برای اندازه‎گیری بهتر منافع اقتصادی کالاهایی که در طی زمان، قیمت آن ها کاهش پیدا می‎کند معمولاً از مازاد مصرف‎کننده استفاده می‎شود. چهار روش شامل مازاد شاخص، مازاد تراکمی، مازاد جبرانی و مازاد مارشالی برای محاسبه ی مازاد مصرف کننده وجود دارد. در این تحقیق مقدار مازاد مصرف‎کننده ی کامپیوتر و OCAM که IT را  تشکیل می‎دهند،‌ با 4 روش محاسبه شد. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در بین سال‎های 1365-1387 مازاد این دو کالا مجموعاً بین حدود108 تا 114 میلیارد تومان(به قیمت واقعی) بوده است. دلیل عمده ی پیدایش مازاد مصرف‎کننده، کاهش قیمت این کالاها در طی زمان بوده است. روش های به کار گرفته برای محاسبه، نتایج سازگاری را در مقایسه با یک دیگر نشان می‎دهند.

کلیدواژه‌ها