کلیدواژه‌ها = بهره‌وری کل عوامل تولید
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر مالکیت بر بهره‌وری بنگاه‌ها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-5

حسین صمصامی؛ سمیه یحیایی


2. بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 14-14

محمد نادعلی؛ جواد رضایی


3. اثر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (D & R) بر بهره‌وری در صنایع ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-6

محسن نظری؛ اصغر مبارک


4. استفاده از شاخص تورنکوییست برای ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید(مطالعه ی موردی: بخش صنعت و معدن)

دوره 8.1، شماره 30، پاییز و زمستان 1387، صفحه 59-80

مهدی بشیری؛ محمدرضا توکلی بغداد آباد؛ افسانه نوری هوشیار