کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی و مقایسه عملکرد رفاهی نظام‌های مختلف سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-122

علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی


3. محاسبه شاخص واردات قاچاق و عوامل مؤثر بر آن در ایران به روش فازی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-3

امیر منصور طهرانچیان؛ هدی علی مرادی


4. بررسی همگرایی اقتصادی استان های ایران طی سال های 1379-1387 با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانل

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-7

محمدعلی متفکرآزاد؛ رضا رنجپور؛ زهرا کریمی؛ لیلا غلامی حیدریانی


5. بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-1

سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ سید جعفر حسینی؛ حسین نظام آبادی پور


6. نقد لوکاس و منحنی فیلیپس مورد مطالعه ایران (1340-1386)

دوره 9.1، شماره 35، پاییز و زمستان 1388، صفحه 127-140

ابراهیم هادیان؛ مهدی نجاتی


7. بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 111-132

ابراهیم هادیان؛ حجت پارسا