تعداد مقالات: 254
1. پیش بینی قیمت نفت با استفاده ازسامانه خبره تلفیقی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-1

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ مهدی احراری؛ ویدا ورهرامی


2. تحلیل فضایی تاثیر مخارج دولت بر توسعه‌ی انسانی در ایران(رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR))

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-1

نعمت‌الله اکبری؛ شکوفه فرهمند؛ مریم مقیمی


3. اثر تجارت بین الملل بر محیط زیست در کشورهای عضو اپک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-1

دکتر داود بهبودی؛ دکتر بهزاد سلمانی؛ صدیقه دهقانی


5. بررسی آثار سرمایه‌گذاری درآموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1350-1384

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-34

دکتر مجتبی الماسی؛ دکتر کیومرث سهیلی؛ اصغر سپهبان قره بابا


6. تورم، رشد، نااطمینانی تورم و رشد در ایران:کاربردی از مدل گارچ چند متغیّره

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 13-38

سعید راسخی؛ امیر خانعلی پور


7. گذار پس انداز و نقش تعیین کننده های آن در اقتصاد ایران

دوره 10.1، شماره 39، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-36

مهدی تقوی؛ ابراهیم رضایی


8. بررسی رفتار آشوب در بازار نرخ ارز ایران

دوره 10.1، شماره 37، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-32

محمد بابازاده؛ سیامک علمی؛ فرامرز اتباعی؛ سهیل محمودزاده


9. تأثیر سیاست های پولی بر سطح بی‌کاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیو کینزین در ایران

دوره 9.1، شماره 35، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-36

سید عبدالمجید جلائی؛ مهدی شیرافکن


10. اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران

دوره 9.1، شماره 32، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-34

محمد علی احسانی؛ امیر خانعلی پور؛ جعفر عباسی


11. رابطه‌ی ریسک و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

دوره 8.1، شماره 30، پاییز و زمستان 1387، صفحه 13-32

عبدالمجید آهنگری؛ مسعود سعادت مهر


12. تأثیر واسطه های مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8.1، شماره 28، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-30

رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی؛ رضا رفیعی کرهرودی


13. آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 13-44

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ علیرضا رضایی‌بختیار


14. بررسی عوامل مؤثر بر هزینه‌ی سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7.1، شماره 24، بهار و تابستان 1386، صفحه 13-30

رضوان حجازی؛ فاطمه جلالی


15. بررسی رابطه‌ی تقاضای نهایی و واسطه ای انرژی با رشد اقتصادی در ایران در دوره‌ی 1346-1383

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 13-36

داود بهبودی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ افشین خلیل پور


16. بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6.1، شماره 20، بهار و تابستان 1385، صفحه 13-38

احمد احمدپور؛ امیر رسائیان


17. مقایسه ی قیمت مورد انتظار با قیمت بازار سهام (صنایع مواد غذایی و آشامیدنی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 5، شماره 19، پاییز و زمستان 1384، صفحه 13-32

احمد احمدپور؛ محمود یحیی زاده فر؛ محمدرضا سرافراز یزدی


18. بررسی رابطه‌ی رشد و توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1384، صفحه 13-50

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ پریسا خطابخش


20. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی (مطالعه‌ی موردی: صنایع کارخانه‌ای ایران)

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1383، صفحه 13-38

سعید راسخی


21. برآورد تابع‌ تقاضای مسکن با ‌استفاده از مدل‌ هدانیک (‌مطالعة موردی شهرستان ساری‌)

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1381، صفحه 13-34

اسمعیل ابونـوری؛ رسول رمضانی وکیل ‌کندی