تعداد مقالات: 221
26. بررسی ارتباط بین سیاست‌های دولت در بازارهای مختلف

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-32

عباس خندان


28. بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-37

سجاد بهپور؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ احمد صدرایی جواهری


29. توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-32

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


30. تحلیل اثرات عوامل نهادی بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-39

سارا قبادی؛ هاجر مظفری شمسی؛ فردیس فرامرزی


31. سنجش اهمیت بخش های اقتصاد منطقه‌ای بر مبنای پیوندهای فضایی؛مطالعه‌ی موردی استان گلستان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-60

دکتر علی اصغر بانوئی؛ دکتر فاطمه بزازان؛ حجت اله میرزایی؛ مهدی کرمی


32. ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-60

کیومرث سهیلی؛ مجتبی الماسی؛ مریم سقایی


33. رتبه بندی و تغییرات ساختاری صنایع کشور با استفاده از روش تاکسونومی عددی طی دوره (1384-1379)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 2-2

علی اصغر اسفندیاری؛ زینب محمدی فرادنبه


34. تحلیل داده-ستانده ای بخش اطلاعات اقتصاد ایران

دوره 10.1، شماره 39، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-60

اسفندیار جهانگرد؛ حمیده نیسی


35. اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران

دوره 10.1، شماره 37، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-54

جعفر حقیقت؛ رسول حسین پور


36. بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز

دوره 9.1، شماره 35، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-60

ید اله دادگر؛ محمد رضا آرمان مهر


37. بررسی عامل های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی

دوره 9.1، شماره 32، بهار و تابستان 1388، صفحه 35-58

محسن دستگیر؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ پژمان خلیلی


38. بررسی اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان

دوره 8.1، شماره 30، پاییز و زمستان 1387، صفحه 33-58

نعمت اله اکبری؛ زاهد مرادی


39. مزیّت رقابتی در سطح بنگاه: مفهوم و تئوری

دوره 8.1، شماره 28، بهار و تابستان 1387، صفحه 31-54

سعید راسخی؛ المیرا ذبیحی لهرمی


40. تبیین مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با رویکرد ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 45-62

رضا راعی؛ امیررضا خسروی


41. بررسی رابطه‌ی علّی مصرف انرژی ، اشتغال و تولید ناخالص داخلی (ایران طی سال های 1384-1350)

دوره 7.1، شماره 24، بهار و تابستان 1386، صفحه 31-58

محمد حسین حسنی صدر آبادی؛ هدیه عماد الاسلام؛ علی کاشمری


42. معیارهای ارزیابیP/E و P/B، و عملکرد ترکیبی آن‌ها با استفاده از مدل سود باقیمانده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 37-56

رضا تهرانی؛ روح اله رهنما فلاورجانی


44. بررسی عوامل (پولی و غیر پولی) مؤثر بر تورّم در ایران (1382-1338)

دوره 5، شماره 19، پاییز و زمستان 1384، صفحه 33-52

مصطفی عمادزاده؛ سعید صمدی؛ بهار حافظی


45. بررسی مدل‏های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1384، صفحه 51-76

علیرضا رحیمی بروجردی


46. دینامیسم صادرات غیرنفتی ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1383، صفحه 39-58

سعید راسخی


49. بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-1

سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ سید جعفر حسینی؛ حسین نظام آبادی پور


50. محاسبه ی مازاد مصرف کننده IT درایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-62

قهرمان عبدلی؛ ویدا ورهرامی