دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-200 

علمی - پژوهشی

1. تحلیل اثرات عوامل نهادی بر سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب عضو اوپک

صفحه 13-39

سارا قبادی؛ هاجر مظفری شمسی؛ فردیس فرامرزی


4. بررسی علل و آثار توهم مالی در ایران طی سال‌های 1393-1357

صفحه 89-120

فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ علی مریدیان پیردوستی


5. آزمون قانون اوکان در ایران: شواهد جدید با رهیافت ARDL غیرخطی

صفحه 121-147

مانی موتمنی؛ احمد جعفری صمیمی؛ شهریار زروکی


10. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری ملی: یک تحلیل بین کشوری

صفحه 253-280

مهدی فتح آبادی؛ نیلوفر ایمان خان؛ محمود محمودزاده


12. نقش بی ثباتی قیمت نفت و نرخ ارز در بدهی دولت به شبکه بانکی: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان

صفحه 309-339

پگاه زارعی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ اسماعیل ابونوری؛ وحید تقی نژادعمران