کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 29
26. توسعه‌ی دانایی و عملکرد اقتصادی در ایران

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 133-158

محمود هوشمند؛ لطفعلی آذری


27. تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data )

دوره 6.1، شماره 20، بهار و تابستان 1385، صفحه 59-84

مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ روح اله شهنازی


28. بررسی رابطه‌ی رشد و توزیع درآمد در ایران

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1384، صفحه 13-50

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ پریسا خطابخش


29. بررسی مدل‏های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1384، صفحه 51-76

علیرضا رحیمی بروجردی